toppbild mexiko 2016
Ytterligare två politiska fångar släppta efter hungerstrejk

Igår den 15 november kl. 17:00 på eftermiddagen släpptes ytterligare två politiska fångar,  Andrés Núñez Hernández och José Díaz López, från CERSS nr. 5 fängelset utanför San Cristóbal de las Casas. Anledningen till frisläppandet uppges vara gott uppförande samt deltagande i utbildning och arbete innanför fängelsets murar.

För några dagar sedan kom även nyheten att Alberto Patishtán för första gången sedan han flyttades till ett högsäkerhetsfängelse i Sinaloa, nu fått ta emot besök. De som besökte Patishtán den 8 november var hans dotter Maria Gabriela Patishtán, den f.d. politiska fången Sacario Hernández Hernández som blev fri efter en hungerstrejk 2008, samt Cecilia Santiago Vera representant för en solidaritetsrörelse för politiska fångar i Chiapas.

Besökare till Alberto Patishtán. Foto: Sipaz

Besökare till Alberto Patishtán. Foto: Sipaz

Det var natten till den 20 oktober som Patishtán utan förvarning förflyttades från CERSS no. 5 fängelset utanför San Cristóbal de las Casas till det federala högriskfängelset CEFERESO no. 8 i Sinaloa i norra Mexiko. Vid förflyttningen hade hungerstrejken som Patishtán deltog i pågått i 22 dagar. Myndigheternas hantering av Patishtán har kritiserats starkt av internationella och nationella människorättsorganisationer då det inte finns någon juridisk klarlagd grund till förflyttningen.

I ett pressmeddelande låter besökarna meddela att Patishtán fortsatte sin fasta tills den 31 oktober. Hans hälsa och syn har försämrats kraftigt sedan flytten, han har inte fått tillgång till sin ögonmedicin och han sitter i en isoleringscell 23 timmar om dygnet. Trots de fysiska och psykiska påfrestningarna uppges Patishtán ännu vara vid gott mod och hälsar till alla som stöttar honom i sin kamp för frihet.

Zofie Bengtsson, fredsobservatör 2011-2012

Läs mer om de politiska fångarna och Alberto Patishtan:

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2011/11/09/politiska-fangar-avbryter-hungerstrejk/

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2011/10/31/agera-nu-politiska-fangars-liv-i-fara-i-mexiko/

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2011/10/23/myndigheter-reagerar-pa-de-politiska-fangarnas-hungerstrejk/