toppbild mexiko 2016
Nya hot mot återvändande familjer

För ett par veckor sedan fick jag en känsla av att det var något som var annorlunda här i San Cristóbal när jag var ute och gick, och jag insåg att det jag saknade var tältet som i en dryg månad funnits på torget fram katedralen mitt i centrum. Efter en våldsam tvångsförflyttning i början av juli tidigare i år sökte sig 32 personer från 5 familjer till San Cristóbal för att protestera mot den behandling de utsatts för och för att söka stöd från myndigheter så att de skulle kunna få upprättelse och hjälp att återvända säkert till sina hem. Familjerna återvände till sin mark den 15 augusti utan att ha fått gehör för sina krav men de kände sig tvungna att återvända för att kunna ta hand om sin mark och skörda sin majs för att ha något att leva på.

Familjerna tillhör organisationen Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en socialistisk organisation som består av olika sociala rörelser. Familjerna protesterade mot hoten och tvångsförflyttningen tillsammans med andra medlemmar från FNLS genom att slå läger först på den regionala människorättskommissionens kontor och sedan på torget i centrala San Cristobal. En protest som inte gav mycket resultat.

När man till slut kände sig tvungna att överge sin protest och återvända, så fick man göra det utan vare sig stöd eller skydd från delstatsmyndigheterna. Situationen för familjerna efter återvändandet är fortfarande kritisk. Sedan man återvänt har man anmält att man mottagit upprepade hot, dels har man sett hur samma grupp av män som jagade bort dem i juli rör sig på deras mark, som en markering, och då och då avlossas skott utanför deras hem.

FNLS anmälde i slutet av augusti dessa fortsatta hot och man anklagar delstatsregeringen för att stödja den rådande situationen av straffrihet då man inte påbörjat någon juridisk process mot aggressorerna. De menar att myndigheterna på så sätt tillåter paramilitära grupper att fortsätta med sina övergrepp mot de individer och samhällen som väljer att organisera sig. En strategi som har fungerat väl för att splittra samhällen och sociala rörelse som utmanar de styrandes intressen.

Charlotta Pettersson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko