toppbild mexiko 2016
Dyster utveckling för de mänskliga rättigheterna i Mexiko

Två år efter att människorättssituationen i Mexiko utvärderats i rapporten Universal Periodic Review (UPR) av FNs råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC))  kommer mexikanska Red de Todos los Derechos med en utvärdering av den mexikanska statens respons på rekommendationerna i UPR-rapporten. Utvärderingen visar att trots vissa legislativa framsteg så har den mexikanska regeringen inte uppfyllt sin skyldighet att arbeta för ett samhällsklimat som respekterar  de mänskliga rättigheterna.

Enligt rapporten som kom ut  i juni 2011, har det gjorts vissa framsteg i den mexikanska lagstiftningen gällande de mänskliga rättigheterna men det är emellertid inget som haft någon effekt på varken straffriheten eller diskrimineringen av utsatta gruppper (t.ex. kvinnor, ursprungsbefolkningar och migranter). Det finns också en skarp kritik mot att det inte heller finns tillräckligt med utrymme för det civila samhället att påverka utformningen, genomförandet och utvärderingen av de demokratiska processerna.

Den ökade militära närvaron som varit del av President Calderóns strategi mot knarkkriget, har lett till att brotten mot mänskliga rättigheterna ökat då många anmälda brott begås av just militären. Trots påtryckningar från internationella organ och domar i den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter har den mexikanska regeringen varit ovillig att ändra de lagar som reglerar den militära jurisdiktionen och att möta det internationella samfundets krav på rättvisa och gottgörelse. Regeringen har inte heller vidtagit åtgärder för att skapa en miljö som främjar utövandet av yttrandefriheten och som skyddar människorättsförsvarare och journalister.

Serie av människorättsbrott i konfliktdrabbade San Sebastian Bachajón

Enligt den aktuella MR-rapporten handlar de flesta människorättsövergreppen om kränkningar av ursprungsbefolkningens rättigheter, kränkningar vid försvarandet av naturresurser eller anmälningar av brott begångna av militärer. I ljuset av utvärderingen finns ett av KrFs medföljningsställen, ett samhälle i en av Chiapas största ejidos San Sebastian Bachajón, där människorna utsatts för alla ovannämnda människorättskränkningar. Konflikten som pågår här utspelar sig mellan regeringstrogna och zapatistsympatisörer tillhörande den Andra Kampanjen (La Otra Campaña) och handlar om kontrollen av ett betalbås till vattenfallen i Agua Azul, ett av Chiapas främsta turistmål. Oroligheterna blossade upp i början av februari när anhängare från den Andra Kampanjen blev vräkta från betalbåset och följande dag greps 117 personer från den Andra Kampanjen. I början av april tog Andra Kampanjen anhängarna under dramatiska former tillbaks kontrollen för att nästa dag förlora den igen då 800 poliser återtog entrén. I mars släpptes 5 av de 10 politiska fångarna men 5 sitter fortfarande fängslade.

KrFs samarbetspartner, männskorättscentret Frayba, identifierar 9 mänskliga rättigheter som staten brutit mot i konflikten i San Sebastian Bachajón. Bland dessa begicks ett flertal vid gripandet av de 117 gripna zapatistsympatisörerna då dessa aldrig fick tillgång till en advokat, en kvalificerad tolk samt blev hotade av delstatspolisen och fick utstå trakasserier från de myndighetsanställda som hanterade ärendet. MR-rapporten menar vidare att ursprungsbefolkningarnas rätt till konsultation av projekt rörande deras samhällen inte följs i praktiken. San Sebastian Bachajón ligger i en attraktiv del av Chiapas där regeringen och delstatsregeringen planerar omfattande turism- och infrastrukturprojekt. Projekten har kritiserats för att det inte funnits en dialog med ursprungsbefolkningarna som berörs av de nya projekten då de inkräktar på deras mark. De invånare vi talat med är bl.a. rädda för vad som kommer att hända med deras odlingsmarker när bl.a. den nya motorvägen mellan San Cristobal och Palenque ska byggas.

Militariseringen av allmän säkerhet har lett till många kränkningar av mänskliga rättigheter på civilbefolkningen och enligt Red de Todos los Derechos MR-rapport ökade brottsanmälningarna mot militären med mer än 100 % under de tre första åren under President Calderóns administration. Personer som vi talat med under medföljningen i samhället i San Sebastian Bachajón menar att den höga militära närvaron som präglar vägen nedanför samhället fått vissa medlemmar av Andra Kampanjen att vilja lämna organisationen på grund av rädsla för militära kränkningar. De boende säger vidare att vår närvaro utgör ett moraliskt stöd då de menar att militären inte begår övergrepp så länge observatörer finns i samhället.

Internationellt stöd

Den oroväckande situationen i San Sebastian Bachajón har fått det internationella samfundet att agera och uttrycka sitt stöd för de politiska fångarna och orättvisorna som människorna i området fått utstå. Mellan 1-5 april utlystes “5 Days of Global Action for the 5 of Bachajón”. Enligt organisationen Espoir Chiapas så har kampanjen lett till över 65 aktioner i 23 länder i 4 kontinenter och fler aktioner har registrerats efter det.

Mexiko har varit bra på att ratificera mänskliga rättighetskonventioner men som rapporter som denna visar, har landet inte varit lika bra på att följa dem. Enligt ursprungsbefolkningarna som vi arbetar med betyder dock det internationella solidariska stödet mycket för dem när deras kamp för sina rättigheter fortsätter.

Zofie Bengtsson, fredsobservatör 2011-2012

MR-rapporten gjord av Red de todos los derechos http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/Informe_EPU_Final.pdf

Fraybas rapport “Gobierno crea y administra conflictos para el control territoral en Chiapas” , om MR-situationen i San Sebastian Bachajón  “http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/110303_informe_territorio_bachajon.pdf