toppbild mexiko 2016
Total straffrihet

Det lilla samhället som vi vistats i under de senaste två veckorna har varit ett av de för tillfället mest utsatta och konfliktfyllda som vi medföljt hittills. I samhället bor det omkring 90 familjer varav en tredjedel är organiserade zapatister, vilket är en motståndsrörelse som bildades i början på 80-talet i Chiapas för att kräva de rättigheter som de fattiga bönderna och ursprungsfolken förnekats sedan spanjorerna kom till Mexiko. De andra familjerna i samhället har valt att få stöd från staten och har därmed sin lojalitet hos olika politiska partier. Samhället ligger i bergen i norra Chiapas och familjerna är mer eller mindre självförsörjande bönder som framförallt lever på sina odlingar av majs, bönor, kaffe och sockerrör.

Framtill augusti förra året levde de tillsammans utan problem men då familjerna tillhörande zapatisterna bestämde sig för att bygga en autonom skola, då de inte ville att deras barn skulle gå i den statliga av politiska skäl, satte oroligheterna igång. De andra i samhället menade att den autonoma skolan skulle splittra byn och sa därför nej till bygget av skolan. Ett flertal av de regeringslojala familjerna började organisera sig och försökte genom hot och tvång att tvinga zapatisterna att skriva under ett kontrakt som förbjöd ett öppnande av skolan och då de vägrade hotade de med att ta ifrån dem den mark som de sålt till de tidigare. Hoten fortsatte och de började ockupera mark tillhörande zapatisterna där dessa hade sina kaffe- och majsodlingar och för pengarna de fick från kaffeskördarna köpte de vapen.

I september var situationen så allvarlig och hotfull att de 30 familjerna, totalt 170 personer inklusive barnen, valde att fly mitt i natten utan tid att hinna ta med sig några av sina ägodelar. Under en månads tid bodde de sedan under väldigt enkla förhållanden utan rent vatten och knappt någon mat. I oktober kunde de så återvända hem med hjälp och stöd från andra zapatister och organisationen vi samarbetar med här i Chiapas. Men när de återvände hade alla hus blivit länsade på alla deras tillhörigheter, djuren blivit stulna, all majsskörd som de skulle leva av under de nästkommande månaderna var stulen, liksom allt kaffe och sockerrörsodlingar. En stor del av odlingsmarken hade antingen blivit bränd eller ockuperad av de regeringslojala. De hade även stulit alla varor som de hade i en liten butik liksom all medicin som familjerna hade gemensamt.

Sedan dess lever dessa familjer i stor fattigdom, utan sin majsskörd och utan sitt kaffe har de varken mat eller pengar och de lever nu på en liten summa biståndspengar. De äter framförallt tortillas, små plättar gjorda på majs eller vatten utblandat med majsmjöl. Barnen vi lärde känna hade alla uppsvällda magar på grund av bristen på mat och de har inte kunnat gå i skolan sedan augusti förra året. Familjerna får även utstå dagliga hot från de regeringslojala och framförallt hotar de om att tvångsförflytta dem igen…

Trots de uppenbara brotten av tvångsförflyttning, stöld, olaga hot och ockupering av familjernas odlingsmark har ingen hittills blivit dömd eller ens blivit åtalad för något brott. Straffriheten i Mexiko fortsätter och tyder även på att det inte bara är en lokal konflikt utan att det finns stöd uppifrån. Det är allmänt känt i Chiapas att staten vill bekämpa zapatisterna och det stöd de har då de utgör ett element som inte går hand i hand med vad staten vill. Den straffrihet som fortfarande råder och det stöd från lokala politiker och auktoriteter som verkar finnas bryter även mot rättigheterna såsom rätten till åsikts- och yttrandefrihet, politisk tillhörighet och rätten till att organisera sig. Det är också ytterligare ett exempel på statens brist eller möjligtvis ovilja att uppfylla befolkningens rätt till skydd och frihet från hot.

Och tyvärr är den här konflikten bara ett av flera exempel på straffrihet och brott mot de mänskliga rättigheterna i Chiapas. Hos alla samhällen vid medföljt är det ett återkommande fenomen såsom i Acteal där majoriteten av de paramilitärer som suttit dömda för massakern på de 45 människor som mördades där 1997 idag släppts fria på grund av argumentet att rättegången inte gått korrekt till. Eller såsom i ett annat samhälle vi medföljt där böndernas odlingsmark blev ockuperad av personer från en stad i närheten för att dessa skulle kunna bygga fritidshus och ha en plats att spendera helgerna på. Då byborna tillslut tog tillbaka sin mark trots motstånd från ockupanterna och polis erbjöds ockupanterna och paramilitärerna mark på andra ställen och de enda åtal som finns är dem mot ett flertal av de bönder som tog tillbaka sin mark som rättfärdigt tillhör dem.

Exemplen är många och det tillkommer ständigt nya. Det är därför intressant att titta på konflikterna i Chiapas både utifrån ett mikroperspektiv där det kan blossa upp lokala konflikter såsom i samhället där vi var över orsaker som en autonom skola. Men också utifrån ett makroperspektiv där det finns ett intresse hos staten att skapa splittringar i samhällen bland annat för att en splittrad befolkning gör det lättare att få igenom olika typer av megaprojekt. Turismen är en viktig inkomstkälla för Mexiko och det finns ett flertal idéer om att utvidga turismen i Chiapas. Bland annat vill man bygga en stor motorväg som ska göra det lättare och snabbare att ta sig fram mellan de olika turistmålen liksom nya lyxhotell. Emellertid krockar dessa projekt ofta med samhällen och odlingsmark hos framförallt fattiga bönder och landets ursprungsfolks. Det blir mot denna bakgrund inte svårt att föreställa sig ett flertal anledningar till varför människor i samhället där vi befann oss fortfarande går fria och tillåts fortsätta med sina hot och övergrepp. Och man fortsätter att fråga sig om det någon gång kommer att finnas någon rättvisa för de människor som vill leva på och odla sina förfäders mark men som därmed inte passar in i statens idé om landets framtid…

Malin Kullmar, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2011-2012