toppbild mexiko 2016
Första medföljningen i Chiapas

Så har vi kommit hem efter vår första medföljning. Vi har varit i två olika samhällen i Chiapas högland, en vecka på varje ställe. Intrycken har varit många och trots att vi bara varit borta i två veckor känns det nästan som en månad samtidigt som det inte känns som att tiden gått alls då vi varit helt bortkopplade från omvärlden.  Märklig känsla.

Samhällena som vi varit i är båda väldigt fattiga men väldigt olika varandra så var kul att få byta efter halva tiden. Det första samhället vi medföljde var relativt stort med ett flertal familjer medan det andra bara bestod av en familj på 19 personer. Båda samhällena tillhör en lokal ickevåldsorganisation som arbetar för sina rättigheter som ursprungsfolk. De bildades 1992 som ett svar på de brott mot mänskliga rättigheter och mot ursprungsfolken som ständigt pågår i Chiapas. Det är framförallt därför dessa samhällen har bett om observatörernas närvaro då de får utstå olika former av hot från regeringen och regeringsvänliga på grund av sin kamp och för att de inte vill anpassa sig till regeringens modell över hur landet borde se ut.

Sedan några år tillbaka pågår här även en splittringspolitik från regeringens sida som innebär att de erbjuder olika former av stöd till befolkningen eftersom de vet att de som tillhör organisationen inte tar emot detta. De vi pratade med i samhällena menade att de inte vill ta emot regeringens stöd förrän denna verkligen visar ett intresse i att lösa de strukturella problem som finns i Chiapas och tar ursprungsfolkens rättigheter på allvar. Dock är fattigdomen så pass utbredd att det är svårt för många familjer att tacka nej även till det lilla stöd som ges. Detta leder i sin tur till interna konflikter i samhällen liksom inom familjer mellan de som accepterar hjälpen från regeringen och de som inte gör det. Det som vi därför ofta fick höra var att vår närvaro även ger ett stöd och ny kraft till att fortsätta orka kämpa vidare trots fattigdomen och hoten då de inte känner sig lika ensamma.

Utsikt över Chiapas högland, foto: Malin Kullmar

Utsikt över Chiapas högland, foto: Malin Kullmar

Trots att det finns en hotbild mot människorna i samhällena har vår vistelse varit väldigt lugn och den största delen har gått ut på att bara finnas där synliga i samhällena som ett bevis på det internationella stöd som finns för arbetet för mänskliga rättigheter.  Dagarna har vi fyllt med många timmars läsande, promenader och sittandes betraktande de vackra vyerna över bergen. Sittandes där i lugnet tittandes ut över detta vackra landskap är det lätt att glömma bort den hotbild som dessa människor lever varje dag och det är svårt att förstå de orättvisor som existerar. Ännu svårare är det att förstå hur det bara 13 år tidigare på samma plats där vi brukade sitta en dag i december fylldes av ett hundratals paramilitärer som när de några timmar senare lämnade platsen igen kallblodigt mördat 45 människor varav en tredjedel var barn under 15 år. Anledningen var dessa människors kamp för sin mark, sina rättigheter att som ursprungsfolk få leva på samma sätt som deras förfäder gjort i århundraden före dem…

Så trots lugnet som verkar genomsyra platserna där vi befinner oss blir vi ständigt påminda om hur skenet kan bedra och hur viktigt det är att uppmärksamma det lågintensiva krig som fortfarande pågår i Chiapas och visa vårt stöd för de mänskliga rättigheterna så att historien förhoppningsvis inte upprepar sig och lämnar efter sig fler offer…

Malin Kullmar, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2011-2012