toppbild mexiko 2016
Straffriheten bidrar till fortsatta attacker mot MR-försvarare

En ny FN-rapport över situationen för människorättsförsvarare i Mexiko understryker att det fortfarande återstår mycket arbete för att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna i landet.

Mexikos flagga. Källa: Wikipedia. I december 2010 publicerade det mexikanska kontoret för FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter (OACNUDH) en rapport om situationen för människorättsförsvarare i Mexiko under perioden september 2009 till oktober 2010. Den delstat där det rapporterats flest fall av attacker mot människorättsförsvare är föga förvånande Chihuahua i norra Mexiko, ökänd för narkotikarelaterat våld. Därefter följer Chiapas, där Kristna Fredsrörelsen har sin verksamhet, samt grannstaterna Oaxaca och Guerrero.

Totalt registrerade OACNUDH 37 attacker mot människorättsförsvarare under perioden september 2009 till oktober 2010 och mest utsatta är de människorättsförsvarare som arbetar för urprungsfolkens rättigheter, för försvar av naturresurser eller med att uppmärksamma övergrepp från militärens sida. Många av de attacker som OACNUDH registrerade har inte lett till någon polisanmälan och fram till att rapporten publicerades i december 2010 rådde 91 procent straffrihet för de registrerade attackerna. OACNUDH citerar Mexikos nationella kommission för mänskliga rättigheter, som skriver: ”Människorättsförsvarare som anmäler attacker till rättssystemet blir ofta bemötta med slöhet eller korruption från myndigheternas sida.”

FN:s högkommissionär beklagar att de brottsundersökningar som har genomförts i mycket få fall har kunnat ge information om vilka som genomfört eller planerat brotten. I de fall där det föreligger information verkar de skyldiga främst vara icke-statliga aktörer såsom lokala ”caciques” (informella makthavare) och civila beväpnade grupper. Detta gäller inte bara Mexiko, tendensen är tydlig i hela världen. Givet den grad av våld och osäkerhet som präglar Mexiko, understryks statens skyldighet att garantera människorättsförsvarares säkerhet och underlätta deras arbete, även i de fall hotet kommer från icke-statliga aktörer. I rapportens slutsatser understryks följande: ”det är statens skyldighet att undersöka, gripa, döma och straffa de skyldiga, samt att ersätta och kompensera de människorättsförsvarare som attackeras. Så länge staten inte genomför åtgärder mot straffriheten så bidrar man istället till att dessa attacker upprepas.”

Mariano Abarca Roblero. Foto: Sipaz.

Mariano Abarca Roblero. Foto: Sipaz.

Bland de specifika fall som rapporten uppmärksammar återfinns flera fall som Kristna Fredsrörelsen har följt. Till exempel: De upprepade attackerna mot Adolfo Guzmán och Margarita Martínez (människorättsförsvarare i Chiapas), de ännu ouppklarade morden på Bety Cariño och Jyri Jaakkola (27 april 2010 i San Juan Copala, Oaxaca), mordet på gruvmotståndaren Mariano Abarca Roblero (27 november 2009 i Chicomuselo, Chiapas) och attacken mot Ricardo Lagunes från människorättscentret Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas, september 2009).

En positiv utveckling som OACNUDH skriver om i rapporten är den mexikanska statens planer på att reformera militärens parallella rättssystem, som tidigare gjort att soldater som begår övergrepp döms av militärdomstolar och inte det vanliga domstolsväsendet. Ett förslag på reform finns just nu i den mexikanska kongressen, men förslaget har kritiserats av både FN och civilsamhället eftersom det inte helt och hållet avvecklar militärdomstolarna. Organisationen Sipaz noterar till exempel att enligt det liggande förslaget kommer militären fortfarande ansvara för att döma soldater som anklagas för utomrättsliga avrättningar och andra brott mot civila.

Rapporten är publicerad på spanska och heter ”Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”. Den finns att ladda ner på OACNUDHs hemsida.

Ida Asplund och Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen.

Comments (2)

  1. Pingback: Nya dödshot mot människorättsförsvararna Adolfo Guzmán och Margarita Martínez « Fredsobservatörernas blogg

  2. Pingback: Årskrönika Mexiko 2011 « Fredsobservatörernas blogg

Comments are closed.