toppbild mexiko 2016
Hasta siempre Don Samuel!

Samuel Ruíz Garcia har gått bort. Världen har gått miste om en stark företrädare för freden, rättvisan och de mänskliga rättigheterna, men Don Samuels exempel och inspiration lever kvar hos alla de personer, organisationer och folkrörelser som fortsätter att arbeta i hans fotspår.

Samuel Ruiz Garcia

Samuel Ruiz Garcia. Foto: Frayba.

År 1959 utnämndes Don Samuel till biskop för San Cristóbals stift i delstaten Chiapas i södra Mexiko. När han kom till Chiapas var delstaten fortfarande starkt präglat av det koloniala och rasistiska förtrycket av ursprungsfolken och bönderna. På den tiden kunde det fortfarande hända att de livegna bönderna tvingades bära godsägarna på sina axlar när dessa skulle resa och en “indian” klev alltid åt sidan om han eller hon mötte en vit person på gatan. Under sina år som biskop blev Don Samuel en viktig företrädare för befrielseteologin och han gjorde sig känd som en försvarare av de fattiga, förtryckta och tystade.

År 1989 startade Don Samuel människorättscentret Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Fraybas mission är att försvara de mänskliga rättigheterna, i synnerhet ursprungsfolkens rättigheter, och tjäna de fattiga, de exkluderade och de människor som organiserar sig för att förändra sin socioekonomiska situation och konstruera ett samhälle där alla människors rättigheter respekteras. Under åren 1994 till 1998 var Don Samuel aktiv som medlare i förhandlingarna mellan zapatisternas gerilla EZLN och den mexikanska regeringen och den 16 februari 1995 översåg han undertecknandet av San Andres-avtalet mellan de två parterna. År 1999 avslutade Don Samuel sin tjänst som biskop men hans arbete för freden och de mänskliga rättigheterna upphörde aldrig. Åren 2008 till 2009 var han aktiv som en av medlarna i förhandlingarna mellan Mexikos regering och gerillan EPR och år 2010 var han med och instiftade priset “Reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum” som delas ut till personer och organisationer som försvarat folket och bidragit till att bygga fred i Chiapas. År 2010 överlämnades priset till bland andra Las Abejas och Alberto Patishtán och onsdagen den 26 januari 2011 kommer priset återigen att delas ut, denna gång till bland andra Pueblo Creyente, Comité de Derechos Humanos Oralia Morales och Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas XI´INICH.

Mer information om Don Samuel finns på Fraybas hemsida och Fraybas blogg. Se även detta avskedsbrev från Las Abejas.

Aron Lindblom, koordinatör för Kristna Fredsrörelsens Fredstjänstprogram i Guatemala och Mexiko.