toppbild mexiko 2016
17 år sedan zapatisternas uppror

“Ni befinner er i zapatistiskt rebellterritorium. Här styr folket och regeringen lyder.” Foto: Aron Lindblom

Den första januari 2011 är det 17 år sedan zapatisterna gjorde sig kända för världen genom sitt väpnade uppror i Chiapas i södra Mexiko. Den väpnade kampen varade i tolv dagar, tills Mexikos regering beslutade om eldupphör. Efter det följde år av påtvingade försvinnanden, terror mot civilbefolkningen i zapatisternas stödsamhällen och brutna löften från regeringens sida. År 1996 undertecknades Los Acuerdos de San Andrés, en första del av ett tänkt fredsavtal mellan staten och zapatisterna, men den mexikanska staten uppfyllde aldrig de åtaganden som ingick i avtalet och förhandlingarna strandade. Zapatisternas väpnade uppror och den fredliga kamp för att konstruera vad de kallar för autonomi som sedan följde, fick under nittiotalet stor uppmärksamhet av journalister och akademiker. Zapatisterna kallades för den första postmoderna gerillan och sågs av många som vänsterns nya hopp efter statskommunismens fall i Östeuropa. Deras politiska budskap formulerades i poetiska slogans som ”att styra genom att lyda” eller ”en värld med plats för många världar”. Vad som verkligen diskuterades och hände inom zapatisternas organisation var dock till stor del höljt i dunkel, rörelsen hade ju trots allt fötts ur en traditionell gerillaorganisation där förmågan att hålla tyst var nyckeln till överlevnad.

År 2003 meddelade zapatisterna att rörelsen skulle gå in i en ny fas och att de på egen hand skulle förverkliga de krav som staten inte visat sig vara villig att gå med på. I zapatisternas territorium grundades autonoma kommuner och fem regionala ”goda regeringsråd” (Juntas de Buen Gobierno) som syftade till att ge makten till rörelsens gräsrötter. De goda regeringsråden utformade sina egna planer för utvecklingen inom zapatisternas områden och rörelsen började skapa sina egna system för utbildning och sjukvård.

“Män och kvinnor av majs”. Foto: Aron Lindblom

På senare år har det rått mer eller mindre total tystnad från zapatisternas sida. Det som kommer ut är de uttalanden som görs från de goda regeringsråden. Dessa uttalanden handlar i regel om att råden fördömer polisiära eller militära operationer runt zapatisternas samhällen eller, vilket tycks bli allt vanligare, att de fördömer hot eller provokationer från andra rivaliserande politiska organisationer i Chiapas. Från de historiska ledarnas håll är tystnaden nästan total. Comandanta Ramona, som ledde EZLNs intagande av San Cristóbal de Las Casas i januari 1994, dog i januari 2006 och sedan dess har inte mycket hörts från de andra ledarna heller. Marcos, Moises, Tacho, Esther och David har varit nästintill knäpptysta.

En lång intervju med Subcomandante Marcos publicerades i bokform år 2008 (”Corte de Caja”) och Marcos själv talade offentligt i januari 2009 under den så kallade värdiga vredens festival (El Festival de la Digna Rabia) i San Cristóbal de Las Casas. Men dessa båda händelser är unika och zapatiströrelsens talespersoner har i praktiken varit tysta sedan den mexikanska presidentvalskampanjen 2006. Vad tystnaden betyder är såklart omöjligt för en utomstående att svara på men vissa analytiker menar att den aktuella tystnaden är typisk för hur zapatisterna har brukat agera innan de lanserat något av sina politiska initiativ. Kanske är det sant, kanske är det bara önsketänkande. Inför det gångna året 2010 var det många som hoppades och trodde att zapatisterna återigen skulle genomföra någon form av uppror eftersom det i Mexikos historia inträffat stora sociala omvälvningar vart hundrade år sedan 1810 (först självständighetskriget och sedan den mexikanska revolutionen 1910). Men inget tycks ha hänt. Kanske har zapatisterna helt enkelt tröttnat på att bära vänsterns förhoppningar på sina axlar?

Morgon i La Realidad, Chiapas, Mexiko. Foto: Aron Lindblom

Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen.

Länkar

Lista på uttalanden från las Juntas de Buen Gobierno: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denunciasjbg/

Den senaste intervjun med Subcomandante Marcos: http://www.cortedecaja.org/index.php

Ett av Subcomandante Marcos framföranden från Digna Rabia, januari 2009: http://www.youtube.com/watch?v=v8wZ9QvDiII

Ett referat av ett annat tal från Digna Rabia: http://www.latinamerika.nu/subcomandante-marcos-fordomer-israels-attacker

Tidigare bloggtext om Subcomandante Marcos: http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2010/04/08/subcomandante-marcos-avslojad/