toppbild mexiko 2016
13 år sedan massakern i Acteal
Utsikt från Acteal. Foto: Aron Lindblom.

Utsikt från Acteal. Foto: Aron Lindblom.

Den 22 december 1997 hade människor tillhörande organisationen Las Abejas samlats i Acteals kyrka för att be för freden. Många av dem var själva internflyktingar som hade fördrivits från sina hem av paramilitärer under de föregående månaderna. Under hösten hade våldet och förföljelserna mot Abejas, zapatister och andra oppositionella grupper i Chiapas högland eskalerat. Det har senare avslöjats att militären försåg civila med vapen och träning som ett led i kampen mot zapatisterna. Lokala politiker tillhörande det dåvarande regeringspartiet PRI bidrog till finansieringen av dessa paramilitära grupper och medverkade aktivt till att skapa splittring inom sina samhällen. Denna politik skulle få förödande resultat.

Våldsvågens kulmen nåddes just denna dag, den 22 december. Acteal var vid den här tiden ett uppsamlingsläger för cirka 400 internflyktingar. De zapatister som fanns i lägret hade nåtts av ryktet om en förestående attack och uppmanat Las Abejas medlemmar att fly. Men Las Abejas valde att stanna – de var ju inte direkt inblandade i konflikten och dessutom pacifister. Istället ordnade de en gudstjänst. Acteal omringades under tiden av paramilitärer. Då de första skotten hördes försökte de människor som befann sig inne i kyrkan att fly, men fann flyktvägen avskuren. Dödandet inleddes vid elvatiden på förmiddagen och pågick i flera timmar. Bara ett hundratal meter från platsen befann sig en grupp poliser, som valde att inte ingripa. Dessutom sölade de betänkligt med att rapportera om händelsen. Då paramilitärerna äntligen drog sig tillbaka hade 45 människor dödats, 21 kvinnor, 15 barn och nio män.

De överlevande kunde peka ut många av gärningsmännen – i flera fall var de släktingar eller före detta grannar. Omkring åttio paramilitärer dömdes för sin inblandning i massakern. Under 2009 fann dock Mexikos Högsta Domstol att processen inte uppfyllt kraven på rättssäkerhet och 35 personer släpptes. Under 2010 fortsatte frigivningarna. De frigivna har fått hus och mark på andra platser mot löfte att inte återvända till Acteal eller någon annan av de samhällen där det bor överlevande från massakern. Las Abejas har kraftigt protesterat mot frigivningarna och mot att ingen av de som gav order om massakern har dömts. Tillsammans med Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation människorättscentret FrayBa har de vänt sig till den interamerikanska kommissionen (CIDH), som nyligen accepterade fallet.

Den 22 varje månad ordnar Las Abejas en gudstjänst till minne av massakerns offer och för att upprepa sitt krav på rättvisa. Många representanter för det civila samhället besöker dessa gudstjänster för att visa sitt stöd, och Acteal har blivit en viktig symbol för kampen mot straffriheten i Mexiko. Kristna Fredsrörelsen kommer att finnas närvarande vid minneshögtiden i Acteal idag, den 22 december 2010.

Ida Asplund, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mexiko.

Länkar

Lyssna på Las Abejas egen kör

Mexikanska pacifister fortsätter att kämpa för rättvisa

Regeringen stödde paramilitärer

Archivos improcedentes de Acteal

Confirma EU: el Ejército entrenó a paramilitares