toppbild mexiko 2016
Oroligheter i Mitziton, Chiapas
Skylt i Mitziton: "Straffa paramilitärerna! Ut med mördarna från Guds armé!"

Skylt i Mitziton: “Straffa paramilitärerna! Ut med mördarna från Guds armé!” Foto från CIEPAC, www.ciepac.org

Myndigheterna i delstaten Chiapas i södra Mexiko planerar att använda polis för att bryta en vägblockad i samhället Mitziton i kommunen San Cristobal, uppger människorättscentret Frayba. I Mitziton har medlemmar av den andra kampanjen (på spanska: ”La Otra Campaña”, en lös koalition av sociala rörelser som stödjer zapatisternas krav)  sedan början av 2009 organiserat sig mot myndigheternas planer på att använda samhällets mark för att bygga en motorväg mellan städerna San Cristobal och Palenque i Chiapas. I ett uttalande ber människorättscentret Frayba de mexikanska myndigheterna att avstå från att skicka polis till Mitziton och istället inleda en dialog med invånarna. Tidigare har polisaktioner i organiserade samhällen i Chiapas lett till allvarliga konflikter och även dödsfall, såsom i Chinkultic i oktober 2008 (sex döda) och Viejo Velasco i november 2006 (fyra döda).

Den planerade motorvägen mellan San Cristobal och Palenque är en del av ett större utvecklingsprojekt som även innefattar planer på att bygga hotell och en ny flygplats i Palenque. Projektet har mött starkt motstånd från zapatisterna och närstående sociala rörelser som menar att motorvägen kommer leda till tvångsförflyttningar av ursprungsfolk och bönder i området. Delstatsregeringen har ännu inte genomfört någon folkomröstning eller rådfrågning av befolkningen i området, trots att internationell rätt tycks kräva det i detta fall.

I Mitziton kompliceras konflikten mellan delstatsregeringen och den andra kampanjen av att en grupp invånare tycks vilja gå myndigheterna till mötes upplåta samhällets mark till vägbygget. Denna grupp kallar sig Ejército de Dios eller Guds armé och beskrivs av den andra kampanjen som paramilitärer. I februari 2010 förekom våldsamheter mellan de två grupperna då medlemmar av den andra kampanjen ingrep för att stoppa Guds armé från att hugga ner träd i samhället, något som den andra kampanjen menar att samhället förbjudit genom ett gemensamt beslut. I juli 2009 dödades en medlem av den andra kampanjen och flera skadades då medlemmar av Guds armé körde på dem med en lastbil. Med den pågående vägblockaden vill den andra kampanjen i Mitzitón hindra vägbygget och förmå delstatsregeringen att vidta åtgärder mot Guds armé.

Ida Asplund och Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen.

Mer information:

Information från Frayba från juli 2010 (spanska): http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/100401_au5_riesgo_represion_mitziton.pdf

Artikel om Mitziton från mars 2010 (engelska): http://narcosphere.narconews.com/notebook/jessica-davies/2010/03/mitziton-community-chiapas-resisting-government-road

Video om motorvägen (spanska): http://www.ciepac.org/documento.php?id=266

Artikel om planerna på att utveckla turismen i Palenque (svenska): http://www.krf.se/ursprungsbefolkningen-kritiska-mot-det-nya-cancun

Elva representanter för samhällen som motsätter sig vägbygget greps i maj 2009 (svenska): http://www.krf.se/chiapas-godtyckliga-gripanden