toppbild mexiko 2016
Det lågintensiva kriget i Chiapas
2009 års fredsobservatörer Marre, Mika, Åsa och Nelson utanför Sipaz kontor i San Cristobal, Chiapas, Mexiko.

2009 års fredsobservatörer Marre, Mika, Åsa och Nelson utanför Sipaz kontor i San Cristobal, Chiapas, Mexiko.

Jag har nu tillbringat tre fältperioder i lika många samhällen i Chiapas i södra Mexiko. Trots att de sinsemellan är mycket olika börjar jag kunna urskilja vissa mönster som går att härleda till den grundläggande konflikten. Igår hade vi ett möte med Sipaz, en fredsorganisation som Kristna Fredsrörelsen samarbetar med. Mötet var till stor hjälp för att bringa klarhet i tankarna. Vi fick möjlighet att ställa frågor om sådant som vi upplevt i fält, läst i tidningarna eller snappat upp på annat sätt. Det blev tydligt att sådant som ibland framstår som rena struntsaker i själva verket kan vara mycket viktiga för förståelsen av konflikten.

Sipaz urskiljer fyra strategier som kännetecknar lågintensiv krigföring och som alla syftar till att isolera motståndaren, eller som talesättet lyder, beröva fisken vattnet som den lever i. Den första är militarisering och paramilitarisering. I Chiapas finns ett antal paramilitära grupper, som inte sällan har missvisande, för att inte säga bedrägliga namn. Den grupp som ställt till problem i Bolom Ajaw och på andra håll heter exempelvis Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Organisationen för försvarandet av ursprungsfolkens och böndernas rättigheter). Inte sällan har de paramilitära grupperna någon typ av social eller ekonomisk verksamhet som fungerar som täckmantel.

Det har avslöjats att tidigare delstatsregeringar har legat bakom organisering och träning av paramilitära grupper. Paramilitärerna rekryteras bland bönder och ursprungsbefolkning, samma grupper som utgör kärnan i motståndet. Ofta används de till de smutsigaste jobben, som regeringen inte vill kännas vid. En annan fördel med att använda sig av paramilitärer är att våldet gärna framstår som något internt, något stadsbefolkningen lätt kan avfärda som ”indianer som alltid ska bråka sinsemellan”. Våldet på landsbygden kan sedan användas som förevändning för att öka den (reguljära) militära närvaron.

Den andra strategin är att använda sig av selektiva attacker, som inriktar sig på motståndarens stödgrupper och allierade, snarare än på motståndaren själv. Det kanske tydligaste exemplet på detta är massakern i Acteal den 22 december 1997, då paramilitärer mördade 45 män, kvinnor och barn, alla internflyktingar tillhörande ursprungsfolket tsotsil. De mördade var inte zapatister utan tillhörde den katolska pacifistiska organisationen Las Abejas som solidariserat sig med zapatisternas krav. Ett mindre allvarligt exempel mer närliggande i tiden är de förnyade försöken från regeringens sida att misstänkliggöra den internationella närvaron i Chiapas, däribland också oss fredsobservatörer.

Den tredje strategin är att medvetet försöka skapa splittring inom sociala rörelser, ända ned på lokalnivå, genom att selektivt erbjuda tillgång till regeringens utvecklingsprogram. Eftersom Chiapas och Mexiko har en lång historia av kooptering av sociala rörelser har zapatisterna valt att inte acceptera något som helst stöd från eller samröre med myndigheterna. Det ger rörelsen trovärdighet, men priset som de enskilda familjerna får betala för sin integritet är ofta högt. Under de senaste åren har ett stort antal statliga utvecklingsprogram lanserats, som bland annat gäller bättre boende och jordbruksstöd. Strategin har visat sig verksam, eftersom många familjer nu lämnar zapatiströrelsen. Detta med att acceptera eller inte acceptera statligt stöd fungerar som en vattendelare i många samhällen, och har genererat ett stort antal lokala konflikter.

Den fjärde strategin rör manipulering av information. Det finns inte så många fristående och kritiska medier i Mexiko, och de som finns har ingen större spridning. I våras publicerade tidnigen Reforma ett foto, som påstods föreställa zapatisternas talesperson Subcomandante Marcos, i en artikel full av felaktigheter. Det kom senare fram att den som utpekats som Marcos i själva verket är en italiensk aktivist och att bilden föreställer ett improviserat basketlag bestående av internationella solidaritetsaktivister. Läs mer om artikeln här:

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2010/04/08/subcomandante-marcos-avslojad/

Reformas artikel kan förefalla vara endast ett resultat av sensationslystnad parad med dålig research, men Sipaz ser den som ett viktigt tecken på ett hårdnande klimat i Chiapas. Denna typ av desinformation sprids inte bara genom de etablerade medierna. Både Sipaz och Frayba, som koordinerar de internationella fredsobservatörerna, lägger stor vikt vid de rykten som cirkulerar ute i samhällena. Ryktena har nämligen ofta en specifik källa och har planterats medvetet, även om de så småningom får eget liv och förs vidare av inte ont anande människor.

Så vad gör vi fredsobservatörer? Vi försöker hålla ögon och öron öppna och använda vårt eget kritiska omdöme. Det är viktigt att förstå att även om situationen är komplex, så är den inte kaosartad eller på något vis omöjlig att förstå. Att befinna sig här är ömsom hoppfullt, ömsom frustrerande och förvirrande, men oupphörligen fascinerande.

Ida Asplund, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mexiko.

Sipaz hemsida med information på engelska, spanska, franska och tyska:

http://www.sipaz.org/

Tidigare artikel om det lågintensiva kriget i Chiapas:

http://www.yelah.net/articles/kommentar20080417