toppbild mexiko 2016
Livet som fredsobservatör – erfarenheter och tankar från en medföljning i Chiapas

Livet som fredsobservatör har många olika sidor. En av dessa är att kunna leva och arbeta tillsammans med andra människor under mycket speciella förhållanden i perioder om två veckor. Eftersom arbetet till stor del präglas av den speciella kontexten och den dynamik som uppstår i arbetsgruppen är en medföljning aldrig den andra lik. I Chiapas är en av våra arbetsuppgifter att medfölja organiserad civilbefolkning i konfliktområden, men en viktig förutsättning för att kunna genomföra våra arbetsuppgifter är att arbeta med relationerna inom gruppen.

I onsdags avslutade jag min fjärde medföljning. Det innebär att jag och mina kollegor tog farväl av ännu ett lokalsamhälle för att återvända till vår bas i San Christobal. En av de tråkiga sidorna med det här arbetet är att vi ständigt måste ta avsked av människor och platser – det positiva är bland annat utbytet, möjligheten att få träffa människor med olika bakgrund, och att få ta del av människors livshistorier.

Bland personerna som kommer till vår samarbetsorganisation FrayBa (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas) finns det en stor variation i nationalitet, ålder, kön och yrke. En del observatörer åker endast ut till ett lokalsamhälle för att sedan resa vidare, andra stannar i några månader eller mer, men de flesta på frivillig basis. Vi från KrF/SweFor utgör undantaget då vårt uppdrag sträcker sig över minst sex månader och upp till ett år. Samtliga observatörer har en sändande organisation som ansvarat för en utbildning med teman som säkerhet och uppförandekoder.

Tillsammans med en tysk aktivist, en italiensk matematiklärare, en student från Schweiz och en spansk sociolog i åldrarna 23-63 har jag under 14 dagar levt i ännu ett lokalsamhälle i södra Chiapas. Vår främsta aktivitet har varit att närvara vid en vaktpost vid lokalsamhällets infart tio timmar om dygnet, men vi har även turats om med de praktiska sysslorna i hushållet som hämtning av vatten, matlagning, städning och sophantering. Vi har delat det mesta, vilket innebär att vi har jobbat, umgåtts, ätit och sovit tillsammans.

Det är en härlig känsla att plocka mango direkt från träden

Det är en härlig känsla att plocka mango direkt från träden

Att leva sa tätt inpå andra människor tär olika mycket på olika personer och även fast det är roligt att leva kollektivt, är det långt ifrån enkelt att få vardagslivet att fungera när olika viljor och behov ska mötas. Därför är det viktigt att ta eget ansvar och anstränga sig för att lösa små eller stora konflikter, och inte minst att kommunicera kring arbetsfördelningen i gruppen.

Under min senaste medföljning har vi skrattat mycket och våra kvällar har präglats av intressanta diskussioner om bland annat demokrati, autonomi, feminism, relationer, hat och kärlek. De hetaste debatterna har dock kretsat kring närheten och distansen i relationen till de människor vi möter i lokalsamhället. Hur nära får vi komma de vi medföljer? Vad får vi och vad får vi inte göra som fredsosbservatörer? Två veckor kanske låter som en kort tid, men det känns som en bra period med tanke på hur intimt livet i fält kan bli.

En insikt från denna medföljning är vikten av att ständigt påminna sig själv om hur komplext arbetet är, eftersom det präglas av många olika intressen och aktörer. Samtidigt är det just komplexiteten som gör arbetet så intressant. Den senaste medföljningen har för mig personligen varit den mest intensiva och utmanande hittills – men den har framför allt varit utvecklande och lärorik.

Darinka Medina, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas