toppbild mexiko 2016
Till minne av Emiliano Zapata: El mártir de la Revolución Mexicana

91 år har gått sedan Emiliano Zapata, den mexikanske bondeledaren och revolutionären, blev förrådd och mördad av militära trupper tillhörande den dåvarande presidenten Venustiano Carranza. Zapata var framförallt representant och ledare för böndernas kamp i södra Mexiko. Han är en förgrundsgestalt för många sociala rörelser i landet men har även varit en stor inspirationskälla för andra radikala ledare i Latinamerika. I år firas den mexikanska revolutionens hundraårsjubileum – Zapatas minne lever vidare.

Den 9 och 10 april deltog jag tillsammans med mina två kollegor Ida och Anton i ett event till Zapatas ära i Mexiko City samt i delstaten Morelos. Eventet anordnades av la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) och bland seminarierna presenterades teman som berörde Zapatas stora betydelse i Latinamerika, men med olika utgångspunkter. Adalberto Santana, ansvarig för Centro de Investigaciónes sobre America Latina y el Caribe (CIALC) talade under fredagen om Zapatas tankegångar och den mexikanska revolutionens erfarenheter. Under flera decennier har dessa idéer använts och används fortfarande som inspirationskälla i kampen för social jämlikhet i länder som Mexico, där den politiska makten är koncentrerad till en liten del av befolkningen. Paralleller drogs framförallt till revolutionären Sandinos uppror 1933 och den senare sandinistiska rörelsen, Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) i Nicaragua.

Forskaren och specialisten Mario Magallón Anaya, även han från CIALC, fokuserade bland annat på likheterna mellan Zapatas tankebanor och den mexikanska journalisten Ricardo Flores Magóns anarkistiska åskådning under senare delen av 1800-talet. Anaya hävdade att den anarkistiska tanken är förenlig med socialistiska idéer om ekonomisk frihet, och att denna frihet är själva grunden i det kollektivistiska tänkande som präglar radikala och alternativa rörelser i landet idag. Fredagens sista föreläsning som skulle ha handlat om jordreformen i Zapatas Plan de Ayala ställdes olyckligtvis in på grund av förhinder. Plan de Ayala är ett politiskt program utfärdat av Emiliano Zapata, den 28 november 1911, under den mexikanska revolutionen. I denna plan avfärdade Zapata den dåvarande staten under ledning av presidenten Francisco I. Madero, med hänsyn till bonderörelsernas krav och intressen.

Under lördagen reste vi till delstaten Morelos där den första anhalten var staden Cuautla och Plaza Revolución där Zapatas kvarlevor finns begravna i anslutning till en minnesstaty. Bland talarna fanns två av hans barnbarn, Imelda och Lucrecia Zapata, förtroendevalda på federal nivå, representanter från sociala rörelser samt representanter från UNAM. Andra stoppet var Zapatas födelseort, Anenecuilco, där vi fick ta del av en vacker och traditionell dansceremoni till Zapatas ära. Avslutningsvis åkte vi till Chinameca där Zapata blev mördad den 10 april 1919 och där det idag finns ett museum med fotografier i anslutning till platsen.

Tidigare under dagen hade ett pampigt och officiellt firande ägt rum i närvaro av presidenten Felipe Calderón, men då vi kom till platsen var det folktomt och fullt av skräp. En av arrangörerna berättade för deltagarna att det var ett medvetet val att besöka platsen först efter att det officiella firandet avslutats. Enligt dagstidningen La Jornada underströk Imelda Zapata i lördagens tal att bönderna i landet har det värre idag än någonsin tidigare och att den mexikanska revolutionens ideal ännu inte blivit uppfyllda: ”så många miljoner som slösades på det officiella firandet bara för kamerornas skull, trots att staten varken respekterar eller uppfyller de krav som ställdes redan under den mexikanska revolutionen”.

Under den korta tid som jag arbetat som fredsobservatörer i delstaten Chiapas har jag hunnit höra en hel del spekulationer om vad som kommer att hända detta symboliska år. Oavsett vad som händer framöver så är jag oerhört tacksam över att få vara här som fredsobservatör just nu.

Darinka Medina, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas