toppbild mexiko 2016
Subcomandante Marcos avslöjad?
Artikeln från La Reforma

Artikeln från Reforma

Den mexikanska tidningen Reforma publicerade nyligen en artikel baserad på information som enligt tidningen kommer från en avhoppad medlem av zapatisternas väpnade gren Zapatistarmén för nationell befrielse (Ejército Zapatista de Liberación Nacional – EZLN). I artikeln publiceras en serie bilder på medlemmar av zapatiströrelsen inklusive två bilder som tidningen påstår föreställer Subcomandante Marcos utan maskering.

Några dagar efter att Reforma publicerat sin artikel kom ett svar från den man som bilderna egentligen föreställer. Mannen på bilderna heter Leuccio Rizzo, kommer från Italien och har under flera år arbetat solidariskt till stöd för zapatisterna och andra sociala rörelser i Chiapas. I ett uttalande skriver Leuccio Rizzo att fotografierna föreställer honom själv och, fortsätter han:

“Jag erkänner öppet min solidaritet med och beundran för EZLN och deras försvar av ursprungsfolkens rättigheter, för Subcomandante Marcos som revolutionär och de lokala zapatistsamhällena för deras mod och motstånd…”

Brevet avslutas med en varning där Leuccio Rizzo skriver att han kommer att anmäla tidningen för de skador och problem som artikeln och fotografierna har åsamkat honom. Utöver fotografier innehåller Reformas artikel även information om pengar som ska ha överlämnats till zapatisterna av aktivister från Spanien och Italien. Tidningen skriver att en del av dessa personer ska ha kopplingar till den terrorstämplade baskiska organisationen Baskien och Frihet (Euskadi ta Askatasuna– ETA).

Den mexikanska människorättsorganisationen Frayba skriver i ett uttalande att de oroas av informationen i artikeln i Reforma som de menar kränker mänskliga rättigheter och utgör en del av den mexikanska statens lågintensiva krigföring och kriminalisering av människorättsförsvarare. De uttalar också sitt stöd till Leuccio Rizzo som en person som visat sig “solidarisk med folken”.

Den verklige Subcomandante Marcos i San Cristobal, december 2008

Den verklige Subcomandante Marcos i San Cristobal, december 2008. Foto: Aron Lindblom.

Aron Lindblom, samordnare för Kristna Fredsrörelsens Fredstjänstprogram i Guatemala och Mexiko.

Denna text har även publicerats här.